• امروز سه شنبه بیست و هفنم مهر 1400 

مقالات سازمان اوقاف

گروههای مقالات
مطالب ویژه

دستور العمل سایت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

گذري كوتاه به تاريخچه وقف وبررسي كاركرد سه گانه آن

گذري كوتاه به تاريخچه وقف وبررسي كاركرد سه گانه آن

اين نوشتاركوششي است در خصوص ارائه اطاعاتي در خصوص عمل خداپسندانه وجامعه ساز "وقف" آنچنان كه مي دانيم؛بسياري...

 چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397   411  0      


اين نوشتاركوششي است در خصوص ارائه اطاعاتي در خصوص عمل خداپسندانه وجامعه ساز "وقف" آنچنان كه مي دانيم؛بسياري از معضلاتي كه در زمينه هاي مختلف گريبانگير مردم جوامع است تنها به وسيله دولت و دستگاههاي اجرايي قابل حل نبوده و مشاركت و معاضدت خود مردم قادربه حل مشكلات و توسعه آن جامعه خواهد بود. وقف نهادي است كه از طريق آن مي توان بخش قابل توجهي از مشكلات و تنگناهاي جامعه را شناخت و اموال و دارايي هاي افراد نيكوكار را داوطلبانه در جهت رفع آنها به كار بست. اين نهاد با وجود برخورداري از قدمت زياد آنطور كه شايسته است فراگير نشده و نقش آن در ابعاد گوناگون تا حدودي مكتوم و مستور مانده است. نگارنده دراين مقاله برآن است تا بتواند به بخشي از ثمرات و اثرات اين حركت خداپسندانه و مردم گرايانه در عرصه هاي مختلف بپردازد و نقش آن را در جامعه تبيين نمايد.
پس اين مقاله متشكل از دوبخش مي باشد كه پس از تعريف وقف،در بخش اول به تاريخچه وپيشينه وقف و وجود آن را دراسلام و بعد از اسلام و يا تأثير پذيري از جهان بيني اسلامي مورد اشاره قرار خواهد گرفت وگستردگي زمينه هاي مختلف آن تبيين خواهد شد. همچنين سيره عملي پيامبر و ائمه معصومين در زمينه وقف به صورت مستند از منابع روايي ارائه مي گردد ونيزمختصري به تاريخچه وقف دركشور ايران اسلامي خواهيم پرداخت.
دربخش دوم نيز نقش اين نهاد در جامعه از سه رويكر اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بطور نسبتاً مبسوط تشريح مي گردد و همچنين نقش توسعه اي آن و در انتها مطالب مطروحه آورده شده ونيز درپايان ضمن جمع بندي و نتيجه گيري راهكارهايي به منظور تشويق مردم به انجام وقف ارائه خواهد شد.
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر