• امروز جمعه دوم فروردین 1398 

فیلم و کلیپ

صفحه ی اصلی / کليپ

اخبار سازمان اوقاف

دسته بندی کلیپ ها
مطالب ویژه

جوایز ارزنده به بهترین انتقاد و پیشنهاد با ارائه راهکار

مهر تحصیلی

دستور العمل سایت

سروش

اخبار مزایده ها و مناقصات

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

سه شنبه 6 آذر 1397          19 رای به این مطلب
دوشنبه 2 مهر 1397          23 رای به این مطلب
سه شنبه 27 شهریور 1397          20 رای به این مطلب
جوایز ارزنده به بهترین انتقاد و پیشنهاد با ارائه راهکار
3
2
1

دیدار با مدیر کل اوقاف گلستان

3

2

1