• امروز شنبه سوم مهر 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

دستور العمل سایت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

وظایف متولیان موقوفات

وظایف متولیان موقوفات

وظایف متولیان موقوفات متولیان و مباشران امور اوقاف وظیفه بزرگ و مسئولیت خطیر بر عهده دارند و دین و وجدان ، آنان را به امانت و درستکاری و تلاش سالم فرا می خواند . مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

 دوشنبه 9 دی 1392   2271  2      متولی : شخصی است که به استناد مفاد وقف نامه با تشخیص شعب تحقیق و یا حکم دادگاه جهت اداره امور موقوفه تعیین شده یا بشود.
جایگاه متولی برآمده از اراده واقفین می باشد که در متن وقف نامه منظور شده است . مهمترین دغدغه هر واقف ، اداره موقوفه برای بعد از خودش (بعد از فوت) می باشد فلذا شروط و اوصاف و ویژگی های برجسته برای متولی از جمله حسن شهرت، برخورداری از خصوصیات اخلاقی و مهمتر از همه اوصاف اسلامی ، درایت و تدبیر کافی ، تدین و امانتداری در نظر می گیرد.
شرعاً و قانوناً مسئولیت اداره موقوفه با ایشان خواهد بود.
تائید و تضمین اراده واقف توسط قانونگذار نسبت به متولی موقوفات ، دلالت بر جایگاه قانونی وی دارد.
وظایف متولی :
متولی موظف است آنچه را که واقف و یا قانونگــذار برای وی تعیین و مشخص می نماید به نحو احسن انجام دهد. متولی حق ندارد خارج از آنچه واقف در وقف نامه مشخص نموده هزینه نماید و مکلف است در چارچوب نیت واقف اقدام کند و اگر عدول نماید، مرتکب تخلف شده و حسب مورد عزل ، ممنوع المداخله و یا ضمّ امین خواهد شد. اولویت اول آگاهی از نیت واقف و نحوه هزینه کرد درآمد میباشد. حدود اختیار متولی در زمینه هزینه و مصرف عواید موقوفه، محدود و محصور به مفاد وقف نامه می باشد.
صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عین بر سایر مصارف مقدم می باشد ( بقاع عین و آبادانی رقبات موقوفات در اهمیت نخست قرار دارد). در کنار این هزینه ، سایر هزینه ها و مخارج نیز احصاء شده (تعمیرات جاری و هزینه های بهره برداری از موقوفه ، مالیات ، عوارض ، حق التولیه ، حق النظاره ، مخارج ثبتی و محاکماتی ) قرار دارد.
تنظیم بودجه سالیانه و صدور مفاصا حساب در راستای اجرای صحیح نیت واقفین بوده و ضروریست. افتتاح حساب بانکی و ثبت درآمد و هزینه در دفتر مخصوص از دیگر تکالیف متولی می باشد.
تعاملی سازمانی با اداره اوقاف و امورخیریه محل و تعامل و ارتباط کاری متولی با ناظر (اطلاعی یا استصوابی)
بعضی از اقدامات و افعال متولیان موجبات تعدی و تفریط را فراهم می آورد که زمینه مسئولیت های مدنی و یا کیفری متولی را ایجاد خواهد نمود. فعل و یا ترک فعل ، قراین و شواهدی در تعدی و یا تفریط را نشان می دهد عبارت است از : عمل نکردن به نیت واقف ، عدم تنظیم بودجه سالیانه ، عدم توجه به عمران و آبادانی موقوفه ، پرداخت نکردن حق ارحامی و موقوف علیهم ، رعایت نکردن غبطه و مصلحت وقف ، واریز نمودن عواید موقوفه به حساب شخصی ، تأخیر و تعلل در مصرف عواید موقوفه . فروش عین موقوفه بدون اخذ مجوز ، نداشتن حساب مخصوص موقوفه، همکاری نکردن با نظار اعم از اطلاعی و استصوابی ، سلب مسئولیت از خود در اداره موقوفه با دادن وکالت بلاعزل به دیگران ، عدم اخذ سند
مالکیت ، عدم دفاع به موقع از حق و حقوق موقوفه و ..... که ارتکاب به تخلفات حسب مورد عزل ، ممنوع المداخله و یا ضمّ امین را بهمراه خواهد داشت.
وظایف کلی متولیان :
1- آگاهی از نیت واقف و هزینه در چارچوب آن و حفظ عین موقوفه
2- شناسایی متصرفین رقبات موقوفه جهت پرداخت حق و حقوق موقوفه
3- پیگیری مراحل ثبتی موقوفه تا اخذ سند مالکیت و تهیه دادخواست و حضور در دادگاهها و دفاع از حق و حقوق موقوفه
4- تنظیم بودجه و اخذ لاوصولیها از مستاجرین موقوفات
5- ارائه اسناد هزینه مثبته و اخذ مفاصا حساب
6- افتتاح حساب مشترک برای موقوفه تحت تولیت
7- آشنایی و تسلط بر مقررات و قوانین مربوطه با همکاری و تحت نظارت قانونی اداره اوقاف محل .
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
نادر زند  (شنبه 17 مهر 1395)
با سلام وتشکر از مطالب ارزشمند سایت شما ایکاش استان کرمان هم چنیین سایتی راه اندازی تا مشکلات مورد توجه موقوف علیهم قرار بگیرد تا متولیان نتوانند خدایی نکرده به حقوق مرتزقین تعدی نمایند.
پرسش
موافقم0
مخالفم4
رضایی  (جمعه 1 بهمن 1395)
در موقوفات خاص اگر واقف در وقفنامه ناظر تعیین نکرده باشد آیا موقوف علیهم ها میتوانند از بین خود ناظر تعیین کنند؟؟

آخرین اخبار