• امروز شنبه سوم مهر 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

دستور العمل سایت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

فرایندها

فرایندها

ارباب رجوع ها و مستاجرین اوقاف مطالعه نمایند

 دوشنبه 19 تیر 1391   1711  0      

فرایندها / فرایندها

مراحل تنظیم سند اجار:
1. درخواست کارشناسی ( تحویل مدارک مورد نیاز )
2. واریز حق الزحمه کارشناسی
3. پس از انجام کارشناسی
4. واریز حقوق موقوفه ( اعم مال الاجاره و .. )
5. امضاء و دریافت تصویر قرارداد تنظیمی
6. صدور مجوزه های لازمه پس از انعقاد قرارداد


مراحل اجرای عملیات فنی در بقاع متبرکه :
1. درخواست کارشناس حتی از طرف هیات امناء
2. دستور توسط مقام مافوق دستگاه
3. ثبت در دبیرخانه و ارجاع به واحد فنی
4. اعزام تیم فنی و تهیه گزارش بازدید
5. تایید مسئول فنی در خصوص عملیات عمرانی مذکور


مراحل درخواست کنتور آب و برق :
1. درخواست از طرف هیات امناء
2. دستور مافوق و ثبت و ارجاع به کارشناس مربوطه
3. صدور نامه جهت دستگاه ذیربط

مراحل فروش اموال مازاد:
1. درخواست هیات امناء
2. دستور مافوق و ثبت در ارجاع
3. اعزام کارشناس رسمی دادگستری
4. نمودن لیست اموال مازاد توسط کارشناس دادگستری
5. گزارش کارشناسی رسمی با درج قیمت و تعداد اموال مازاد
6. برگزاری آگهی مزایده
7. فروش پس از تایید نهایی اوقافمراحل بیمه نمودن خدام مساجد و اماکن متبرکه :
1. ارائه درخواست بیمه نمودن خادم از طرف اعضاء هیات امناء
2. صدور دستور رییس یا مدیر کل
3. ثبت در دبیرخانه و ارجاع به کارشناس مربوطه
4. دریافت فرمهای مربوطه ( تکمیل و ارائه مدارک لازم )
5. موافقت اوقاف و ارائه به سازامان بیمه

مراحل انتخاب هیات امناء بقاع متبرکه :
1. معرفی هیات امناء از طریق پایگاه شورای محل ، تایید امام جماعت و معتمدین
2. دستور توسط مدیر کل و یا رییس یا معاون
3. ثبت در دبیرخانه
4. ارجاع به کارشناس مربوطه
5. طرح در کمیسیون مربوطه
6. اخذ مدرک افراد تایید شده در کمیسیون و ارجاع به اداره کل جهت استعلام نهایی
7. صدور حکم پس از تایید نهایی

مراحل انجام کار شمارش نذورات :

ارائه درخواست توسط هیات امناء
صدور دستور توسط رییس یا مدیر کل
ثبت در دبیرخانه و ارجاع به واحد مربوطه
اعزام نماینده مطابق درخواست
صورتجلسه شمارش نذورات و امضاء توسط هیات امناء و نماینده اوقاف و معتمدین

مراحل واریز عواید و نذورات بقاع متبرکه :

ارائه صورتجلسه و مبلغ شمارش شده به رییس اداره بقاع
دریافت شناسه واریز به مبلغ شمارش شده
واریز مبلغ شمارش شده مطابق قبض شناسه مربوطه به حساب بانک عامل
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار