• امروز سه شنبه بیست و هفنم مهر 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

دستور العمل سایت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

 نفرات برتر مسابقات قرآنی اوقاف گلستان مرحله استانی

نفرات برتر مسابقات قرآنی اوقاف گلستان مرحله استانی

نفرات برتر مسابقات قرآنی اوقاف گلستان مرحله استانی به شرح ذیل اعلام گردید .

 یک شنبه 19 آذر 1391   2660  0      

امیرحسین فلاحی
1

محمدحسین قزلسفلو
2

محمدمهدی آهویی
3


اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته اذان) برادران شکوفه

اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته حفظ 5 جزء) برادران شکوفه
محمدحیدری
1

طه دلبرده
2

محمدعلی خلیلی
3اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته حفظ 10 جزء) برادران شکوفه
سیدمحسن حسینی
1

مهدی کیخا
2

اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته حفظ 10 جزء) برادران بزرگسال
شهاب الدین خوجم لی
1

محمدقلیچ رحیمی
2

محمدقربانی
3اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته حفظ 20 جزء) برادران شکوفه
محمد وردان
1
اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته حفظ 20 جزء) برادران بزرگسال
سیدمحمد راد
1

حامد روشنی
2

حسین قوشجی
3

اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته حفظ کل) برادران شکوفه
محمدحسین شعبانی
1اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته حفظ کل) برادران بزرگسال
جواد شاهینی
1

محمدحسن خلیلی
2

صالح حبیب لی
3اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته ترتیل) برادران شکوفه
محمدامین پایین محلی
1

عادل ناظری
2

سیدجلال حسینی
3
اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته تحقیق) برادران شکوفه
علی رضوانی
1

محمدمهدی نصیری
2

محمدمهدی آهویی
3اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته ترتیل) برادران بزرگسال
محمدمنصوری
1

محمدموسوی
2

احمد متوسلیان
3اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته اذان) برادران بزرگسال
احمد متوسلیان
1

محمدغلامی
2

مجتبی فرامرزی
3اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته تحقیق) برادران بزرگسال
یونس عرب جزی
1

محمدعلی محمدی نژاد
2

حامد خدابخشی
3اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته حفظ 20 جزء) خواهران
ملیحه حسنی
1

مهدیه اشرفی
2

فاطمه شعبانی
3اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته حفظ کل) خواهران

سمانه زنگانه
1

سیده مریم موسوی
2

معصومه تجری
3
اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته تحقیق) خواهران شکوفه
مطهره میرلطیفی
1

زهرا صفری
2

مهسا خواجه
3اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته تحقیق) خواهران بزرگسال
فاطمه نصیری
1

اقدس ایوبی
2

اعظم صالح آبادی
3اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته ترتیل) خواهران شکوفه
فاطمه مصطفی لو
1

مبینا فندرسکی
2

زینب نظرکتولی
3اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته ترتیل) خواهران بزرگسال

مریم هوشیار
1

فاطمه غریب آزادی
2

فاطمه قاسمی
3اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته حفظ10 جزء) خواهران شکوفه
95
معصومه سادات میرفندرسکی
1

89
زهرا کاهه
2

63.5
فاطمه عجم مجیدی
3اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته حفظ10 جزء) خواهران بزرگسال
طاهره قاسمی
1

سمیه تجری
2

رقیه شریعتی
3اسامی شرکت کنندگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن (رشته حفظ 5 جزء) خواهران شکوفه
سیده زهرا حسینی
1

فاطمه لکزایی
2

مریم سمیعی
3


برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار