• امروز شنبه سوم مهر 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

دستور العمل سایت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

خدمات مستاجرین

خدمات مستاجرین

آنچه مستاجر موقوفات باید بداند

 یک شنبه 10 تیر 1397   590  0      

تمديد سند اجاره با مستاجرین املاک موقوفه
نام خدمت : تمديد سند اجاره با مستاجرین املاک موقوفه
زمان میانگین برای سرویس : ۱ هفته
مدارک موردنیاز برای انجام خدمت :
معرفی دو نفر ضامن معتبر و تنظیم سند اجاره -
نحوه دسترسی به خدمت :
مراجعه به ادارات و یا دفاترنمایندگی مستقر در مراکز شهرستانها
سایر دستگاه های مرتبط با خدمت :
کارشناس رسمی دادگستری
-بررسی پرونده توسط متصدی امور اجارات
----------
درصورت اتمام قرارداد اجاره (اجاره خط)
ارجاع موضوع به کارشناس منتخب – پس از اخذ نظريه کارشناس موضوع به مستاجرابلاغ ميگردد ۲- اگر مستاجر نظريه کارشناسی را قبول داشته باشدوموقوفه متصرفی باشد.دعوت از مستاجرجهت معرفی دونفر ضامن وتنظيم قرارداد.۳- اگر مستاجر نظريه کارشناسی را قبول داشته باشدوموقوفه غيرمتصرفی باشد.دعوت از متولی موقوفه و مستاجرجهت معرفی دونفر ضامن وتنظيم قرارداد اما اگر مستاجر يا متولی موقوفه نظريه کارشناسی را قبول نداشته باشند. ارجاع به
کارشناسی مجدد 
 
تسويه حساب مالی با مستاجرين موقوفات

نام خدمت : تسويه حساب مالی با مستاجرين موقوفات
تعریف خدمت : رسیدگی به امور مربوط به مستاجرین اوقاف اعم از اخذاجاره و یا تعیین مبلغ و زمان آن
زمان میانگین برای سرویس : ۱ هفته
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت :
کارشناسی مبلغ اجاره ملک در محل با توجه به عرف و نظریه کارشناسی
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : نامه ازسایر ادارات -
نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه به ادارات و یا دفاتر نمایندگی محلوقوع موقوفه
سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت :
بانک ملی ، صندوق مالی راسخون
۱- مراجعه مستاجر به ادارات اوقاف وامور خيريه محل وقوع رقبه موقوفه
۲- بررسی پرونده توسط متصدی امور اجارات : اگر اجاره به موقع پرداخت شده باشد. اگر
اجاره به تعويق افتاده باشد – ابلاغ کتبی به مستاجر – در صورت قبولی مبلغ اجاره –
ارايه فيش به مستاجر جهت پرداخت
در صورت عدم قبولی پرداخت اجاره – تشکيل فرم اظهارنامه واقدام از طريق
محاکم قضايی جهت آخذ اجور معوقه موقوفهپاسخ به استعلامات

نام خدمت : پاسخ به استعلامات
تعریف خدمت : پاسخ به کلیه استعلامات واصله از ادارات دیگر نظیر شهرداری و اداره ثبت
زمان میانگین برای سرویس : ۱ روز
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : قوانین مربوط به املاک وقفی و نظر نماینده محترم ولی فقیه
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : نامه از سایر ادارات -

نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه به ادارات و یا دفاتر نمایندگیمستقر در مراکز شهرستانها
سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : اداره ثبت - شهرداری
1- مراجعه به اداره اوقاف شهرستان مربوطه وارايه نامه استعلام به رييس اداره ۲- پاراف نامه توسط رييس وارجاع به دبيرخانه ۳- ثبت نامه توسط متصدی دبيرخانه وارجاع آن به کارشناس مربوطه ۴- تهيه پاسخ استعلام توسط کارشناس وتقديم آن به رييس اداره جهت امضاء ۵- در صورت درست بودن پاسخ امضاء نامه توسط رييس انجام ميشود۶- درغير اينصورت عودت به کارشناس جهت اصلاح متن نامه ۷-اصلاح متن نامه توسط کارشناس مربوطه وتقديم آن به رييس اداره جهت امضاء وادامه کار از مرحله
 
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار