• امروز جمعه دوم فروردین 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

جوایز ارزنده به بهترین انتقاد و پیشنهاد با ارائه راهکار

مهر تحصیلی

دستور العمل سایت

سروش

اخبار مزایده ها و مناقصات

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

اطلاع رسانی از مسابقات قرآن

اطلاع رسانی از مسابقات قرآن

مسابقات قرآنی اوقاف گلستان

 یک شنبه 10 تیر 1397   307  0      

 
برگزاری مسابقات قرآنی
نام خدمت : برگزاری مسابقات قرآنی (حفظ / قرائت / مفاهیم )
زمان میانگین برای سرویس : مرحله شهرستانی ۱ ماه / مرحله استانی ۱۵ روز / مرحله منظقه ای ۱۰ روز
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : کلیه قوانین و مقرراتی که مطابق نظریه داوران اعمال می گردد
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : فتوکپی شناسنامه / دو قطعه عکس از داوطلب -
نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه به وب سایت اداره کل یا مراجعه بهادارات اوقاف و امور خیریه گلستان
ا- فراخوانی عمومی با انتشار اطلاعيه ودرج در روزنامه ۲- مراجعهمتقاضيان به ادارات اوقاف وامور خيريه شهرستان یا وب سایت اداره کل جهت ثبت نام ۳-ثبت نام داوطلب طبق فرم در واحد فرهنگی ۴- حضورداوطلب در موعد مقرر جهت شرکت درمسابقه مرحله شهرستانی ۵- معرفی منتخبين مرحله شهرستانی جهت شرکت در مرحله استانی 6-اطلاع رسانی جهت زمان برگزاری مرحله استانی ۷- برگزاری مسابقه مرحله استانی ۸-معرفی منتخبين مرحله استانی جهت شرکت در مرحله منطقه ای ۹- برگزاری مسابقه مرحلهمنطقه ای ۱۰-معرفی منتخبين مرحله منطقه ای جهت شرکت در مرحله کشوری ۱۱- برگزاری مسابقه مرحله کشوری ۱۲- اعلام منتخبين مرحله کشوری و اهداء جوايزواعزام منتخبين به حج تمتع وعمره
 
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار