• امروز شنبه سوم مهر 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

دستور العمل سایت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

احکام هیات امناء

احکام هیات امناء

اطلاع از خدمات در صدور احکام هیات امنای مساجد

 یک شنبه 10 تیر 1397   795  0      


صدور احکام هيئت امناء
نام خدمت : صدور احکام هيئت امناء
تعریف خدمت : صدور احکام هيئت امناء مسجد یا امام زاده
زمان میانگین برای سرویس : ۱۵ روز
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : احراز
صلاحیت افراد معرفی شده از طریق کمیسیون مربوطه
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : فتوکپی
شناسنامه با کارت ملی - ۲ قطعه عکس
نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه به واحد امور بقاع و اماکن متبرکه
در ادارات و یا دفاتر نمایندگی مستقر در مراکز شهرستانها
سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : نهاد
های مردمی مثل شورا ها ، پایگاه بسیج و ...
۱- معرفی اعضاء هيئت امناء مسجد واماکن متبرکه توسط نهاد مدنی ومردمی (شوراهاوپايگاهبسيج و...)
۲- اعطاء مدارک : فتوکپی شناسنامه وعکس ۲ قطعه وتکميل فرم مربوطه توسط
شخص معرفی شده به واحد امور بقاع واماکن متبرکه اداره اوقاف شهرستان
۳- ارسال ليست افراد معرفی شده با مدارک پيوستی به کميسيون تشخيص
صلاحيت شهرستان ( زمان يک هفته)
۴- پس از اعلام نظر کميسيون در صورت تاييد صلاحيت اعضاء معرفی شده
نسبت به صدور حکم هيئت امناء اقدام خواهد شد . در صورت عدم تاييد صلاحيت اعضاء
معرفی شده – مکاتبه با نهاد معرفی کننده جهت معرفی شخص جايگزين اقدام ميگردد.
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار