• امروز شنبه سوم مهر 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

دستور العمل سایت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

کمک به تعمیر بقاع متبرکه

کمک به تعمیر بقاع متبرکه

خدمات آنلاین کمک به تعمیر و مرمت بقاع متبرکه

 یک شنبه 10 تیر 1397   461  0      

کمک به تعمير وبازسازی بقاع متبرکه
نام خدمت :کمک به تعمير وبازسازی بقاع متبرکه
زمان میانگین برای سرویس :۱ هفته
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت :انجام
امور نیازسنجی توسط کارشناس و رعایت نوبت
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت :تهیه
و تکمیل فرم های درخواست خرید کالا - صورت جلسه مصرف کالا - رسید انبار مستقیم -
فرم شماره ۱ مالیاتی -
نحوه دسترسی به خدمت :
مراجعه به ادارات و یا دفاتر نمایندگی مستقر در مراکز شهرستانها
۱- ارايه تقاضا از طرف هيئت امناءامامزاده به اداره شهرستان ۲-
دستوربررسی واعزام کارشناس جهت انجام نيازسنجی توسط رييس اداره ۳- قراردادن در
ليست نوبت ۴- ارايه معرفی نامه از هيئت امناء ۵- تهيه فاکتور خريد مصالح
ساختمانی مورد نياز درامامزاده ۶- تهيه وتنظيم صورتجلسه انبار ودرخواست خدمات
وخريد کالا،فرم مالياتی شماره(۱) ، حواله وسند هزينه توسط متصدی مالی ۷- صدور چک
در وجه فروشنده مصالح وارايه آن به شخصکمک به تعمير وبازسازی بقاع متبرکه
نام خدمت :ارايه خدمات حقوقی ومشاوره ای در خصوص رقبات وقف
زمان میانگین برای سرویس :۱ روز
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت :--
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت :ارائه درخواست کتبی
نحوه دسترسی به خدمت :
مراجعه به ادارات و یا دفاتر نمایندگی مستقر در مراکز شهرستانها
-درصورت نياز اشخاص به خدمات مشاوره ای در خصوص رقبات موقوفه – ارايه در خواست کتبی مبنی بر درخواست خدمات مشاوره ای به مدير کل – ارجاع به وکيل دادگستری مستقر در اداره – انجام خدمات مشاوره ای از سوی وکيل به صورت رايگان


برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار