• امروز یک شنبه بیست و سوم خرداد 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

دستور العمل سایت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

کمک به تعمیر بقاع متبرکه

کمک به تعمیر بقاع متبرکه

خدمات آنلاین کمک به تعمیر و مرمت بقاع متبرکه

 یک شنبه 10 تیر 1397   414  0      

کمک به تعمير وبازسازی بقاع متبرکه
نام خدمت :کمک به تعمير وبازسازی بقاع متبرکه
زمان میانگین برای سرویس :۱ هفته
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت :انجام
امور نیازسنجی توسط کارشناس و رعایت نوبت
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت :تهیه
و تکمیل فرم های درخواست خرید کالا - صورت جلسه مصرف کالا - رسید انبار مستقیم -
فرم شماره ۱ مالیاتی -
نحوه دسترسی به خدمت :
مراجعه به ادارات و یا دفاتر نمایندگی مستقر در مراکز شهرستانها
۱- ارايه تقاضا از طرف هيئت امناءامامزاده به اداره شهرستان ۲-
دستوربررسی واعزام کارشناس جهت انجام نيازسنجی توسط رييس اداره ۳- قراردادن در
ليست نوبت ۴- ارايه معرفی نامه از هيئت امناء ۵- تهيه فاکتور خريد مصالح
ساختمانی مورد نياز درامامزاده ۶- تهيه وتنظيم صورتجلسه انبار ودرخواست خدمات
وخريد کالا،فرم مالياتی شماره(۱) ، حواله وسند هزينه توسط متصدی مالی ۷- صدور چک
در وجه فروشنده مصالح وارايه آن به شخصکمک به تعمير وبازسازی بقاع متبرکه
نام خدمت :ارايه خدمات حقوقی ومشاوره ای در خصوص رقبات وقف
زمان میانگین برای سرویس :۱ روز
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت :--
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت :ارائه درخواست کتبی
نحوه دسترسی به خدمت :
مراجعه به ادارات و یا دفاتر نمایندگی مستقر در مراکز شهرستانها
-درصورت نياز اشخاص به خدمات مشاوره ای در خصوص رقبات موقوفه – ارايه در خواست کتبی مبنی بر درخواست خدمات مشاوره ای به مدير کل – ارجاع به وکيل دادگستری مستقر در اداره – انجام خدمات مشاوره ای از سوی وکيل به صورت رايگان


برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار